MISJA

                                                                ZAPRASZAMY!Oferujemy zajęcia rozwijające uzdolnienia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W zakresie pomocy specjalistycznej zapewniamy: terapię pedagogiczną, pomoc logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną, zajęcia wyrównawcze, zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i dorosłych.


Prowadzimy szkolenia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


Prowadzimy działania wpierające wzrost aktywności zawodowej.


Organizujemy urodziny i inne imprezy o charakterze rodzinnym.


Dbamy o rozwój  fizyczny poprzez ofertę zajęć rehabilitacyjnych, korekcyjnych.

 

 

                                               DLACZEGO WARTO DO NAS PRZYJŚĆ?
 

  • Pracują u nas pasjonaci, ludzie dla których praca to życiowa pasja.
  • Zapewniamy wysoką jakość usług – stawiamy na jakość nie na ilość, pracujemy w kameralnych grupach sprzyjających indywidualnemu podejściu.
  • Zapewniamy pracę w nowoczesnym przestronnym wnętrzu -  przyjaznym alergikom a także osobom niepełnosprawn
  • Zabawki, pomoce edukacyjne,  książki pochodzą z rekomendowanych przez psychologów, pedagogów wydawnictw i sklepów.
  • Współpracujemy ze stowarzyszeniami, fundacjami realizując wspólne projekty.
  • Nasze autorskie programy są wynikiem wieloletniego doświadczenia i profesjonalizmu.
  • Stwarzamy odpowiedni klimat dla rozwoju osobistego dzieci, młodzieży i dorosłych
  • Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy, inicjatywy.